Race 1 – Contest 1

10 winners to win a pair of COMPRESSPORT Anti Sweat Run Visor (Blue + White)

Thank you for your participation. Here are the winners:

  • Li Zongwei Joel
  • Lim Mei Yen
  • Lim Boon Piao
  • Muhammad Azhar Bin Jamzuri
  • Ku Khoon Keong
  • Lam Su Fen
  • Tan Lian Siong Eric
  • Joanna Michael
  • Lim Kok Hoong
  • Lee Chun Xiang Frances